Kpi Iai Tabah, Launching Website Baru

Kpi Iai Tabah, Launching Website Baru - Assalamu’alaikum Wr.Wb. Alhamdulillah sebelumnya marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta...

Pengertian Synonym dan Contoh Contohnya

Synonym (sinonim) adalah kata yang memiliki kesamaan arti dengan kata yang lain. Kata big dan large adalah sinonim, seperti halnya buy dan purchase, walaupun...

Gerakan Alumni Berbagi

Ahmad Taratya Ramadlan-23, pemuda kelahiran ketapang ini aktif di GEMA Tabah atau gerakan seribu amal alumni Tarbiyatut Tholabah. Organisasi tersebut concern pada pengumpulan donasi dari alumni untuk...

Selamat datang di website

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).

Hi! I'm

Jangki Dausyat

Selamat atas terpilihnya Mas Jangki Dausyat sebagai ketua Hima Prodi KPI-PMI 2019/2020.

Jangki Dausyat

Ilmu Ekonomi Islam

Ilmu Ekonomi Islam – Materi mengenai ilmu ekonomi islam menurut para ahli. Para ahli ekonomi meneliti bagaimana kenyattan kehidupan ekonomi masyarakat, sedapat-dapatnya mengukur faktor-faktor...

Postingan Terhangat

Selamat datang di website arek Komunikasi dan Penyiaran Islam IAI TABAH